Winnetská soustava

Winnetská soustava vytvořená ve 20. letech učitelem a inspektorem C. W. Washburnem je vlastně zdokonalená verze daltonského plánu.

Učivo je pro všechny stejné, ale každý se je učí sám, aby mu mohl věnovat tolik času, kolik potřebuje. Každý má seznam učiva, které by měl zvládnout za dva roky, a když je ovládá, je přezkoušen. Když test nebo přezkoušení nezvládne, vrací se k problémovému učivu – pokud zvládne vše, pokračuje dál.

Třetina až polovina vyučovacího času je věnována tvůrčí činnosti, kterou děti vykonávají společně.